Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową położonego przy ul. Kaliskiej 26 w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]259 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia]423 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx)Załacznik nr 1[Formularz oferty]23 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1a - oświadczenie z art 25a.docx)Załacznik nr 1A[Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1b -oświadczenie z art 25.docx)Załacznik nr 1B[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]14 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3- oświadczenie Wykonawcy.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4- wykaz osób.docx)Załącznik nr 4[Wykaz osób]23 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -informacja o korzystaniu z zasobów.docx)Załącznik nr 5[Zobowiązanie z art. 22a Ustawy]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wzór umowy.docx)Załącznik nr 6[Wzór umowy]53 kB
Pobierz plik (Projekt budowlany.pdf)Załącznik nr 7[Projekt budowlany]2702 kB
Pobierz plik (Przedmiar Kaliska 26.pdf)Załącznik nr 8[Przedmiar robót]173 kB
Pobierz plik (Rysunki.zip)Załącznik nr 9[Dokumentacja-rysunki]1610 kB
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONTOWE.pdf)Załacznik[Szczegółowe Specyfikacje Techniczne]195 kB
Pobierz plik (Pozwolenie na budowę Wojewódzki Wielkopolski Konserwator Zabytków.pdf)Załacznik[Decyzja pozwolenia na budowę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków]2983 kB
Pobierz plik (Pozwolenia na budowę Starosta Turecki.pdf)Załacznik[Decyzja pozwolenia na budowę Starosty Tureckiego]2063 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]141 kB

Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów PGKIM Sp. z o.o. w Turku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.570.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów PGKIM Sp. z o.o. w Turku oraz oleju opałowego na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]168 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]448 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ.docx)Załącznik nr 1[Załącznik nr 1 do SIWZ]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ.docx)Załącznik nr 2[Załącznik nr 2 do SIWZ]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 do SIWZ.docx)Załącznik nr 3[Załącznik nr 3 do SIWZ]20 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ.docx)Załącznik nr 4[Załącznik nr 4 do SIWZ]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ.docx)Załącznik nr 5[Załącznik nr 5 do SIWZ]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ.docx)Załącznik nr 6[Załącznik nr 6 do SIWZ]81 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SIWZ.docx)Załącznik nr 7[Załącznik nr 7 do SIWZ]16 kB
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1256a576-6224-489f-9bdb-704fb4d88c5b.asc)Załącznik nr 8[Klucz publiczny – format ASC (plik elektroniczny)]0.6 kB
Pobierz plik (Pytanie i odpowiedź do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytanie i odpowiedź do SIWZ]200 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]197 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty strona.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]253 kB

Remont budynku jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej 26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.570.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont budynku jednorodzinnego wraz z częścią usługową położonego przy ul. Kaliskiej 26 w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]864 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]424 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx)Załącznik nr 1[Formularz oferty]23 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1a - oświadczenie z art 25a.docx)Załącznik nr 1a[Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1b -oświadczenie z art 25.docx)Załącznik nr 1b[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]14 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3- oświadczenie Wykonawcy.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4- wykaz osób.docx)Załącznik nr 4[Wykaz osób]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -informacja o korzystaniu z zasobów.docx)Załącznik nr 5[Zobowiązanie z art. 22a Ustawy]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wzór umowy.docx)Załącznik nr 6[Wzór umowy]51 kB
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Kaliska 26.pdf)Załącznik[Szczegółowa Specyfikacja Techniczna]350 kB
Pobierz plik (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne -roboty ciesielskie.doc)Załącznik[Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -roboty ciesielskie]84 kB
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)Załącznik[Przedmiar robót]72 kB
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa.zip)Załącznik[Dokumentacja projektowa]5896 kB
Pobierz plik (Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf)Załącznik[Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków]4101 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]143 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej na stronę.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]256 kB

Remont budynku jednorodzinnego przy ul. Kaliskiej 26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.570.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont budynkujednorodzinnego wraz z częścią usługową położonego przy ul. Kaliskiej 26 w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]893 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]421 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx)Załącznik nr 1[formularz oferty]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1a - oświadczenie z art 25a.docx)Załącznik nr 1a[Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1b -oświadczenie z art 25.docx)Załącznik nr 1b[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]14 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3- oświadczenie Wykonawcy.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4- wykaz osób.docx)Załącznik nr 4[Wykaz osób]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -informacja o korzystaniu z zasobów.docx)Załącznik nr 5[Zobowiązanie z art. 22a Ustawy]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wzór umowy.docx)Załącznik nr 6[Wzór umowy]51 kB
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Kaliska 26.pdf)Załącznik[Szczegółowa Specyfikacja Techniczna]350 kB
Pobierz plik (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne -roboty ciesielskie.doc)Załącznik[Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -roboty ciesielskie]84 kB
Pobierz plik (Przedmiar robót.pdf)Załącznik[Przedmiar robót]72 kB
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa.zip)Załącznik[Dokumentacja projektowa]5895 kB
Pobierz plik (Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf)Załącznik[Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków]4101 kB
Pobierz plik (Informacja unieważnienie.pdf)WYNIK[Informacja o unieważnieniu postępowania]207 kB

Docieplenie budynków wielorodzinnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Docieplenie budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 22 i ul. Górniczej 24 w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]992 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]421 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx)Załącznik nr 1[Formularz oferty]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1a - oświadczenie z art 25a.docx)Załącznik nr 1A[Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1b -oświadczenie z art 25.docx)Załącznik nr 1B[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3- oświadczenie Wykonawcy.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4- wykaz osób.docx)Załącznik nr 4[Wykaz osób]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -informacja o korzystaniu z zasobów.docx)Załącznik nr 5[Zobowiązanie z art. 22a Ustawy]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wzór umowy.docx)Załącznik nr 6[Wzór umowy]49 kB
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE GÓRNICZA 22 24.pdf)Załącznik[Szczegółowa Specyfikacja Techniczna]451 kB
Pobierz plik (Górnicza 22.zip)Dokumentacja[Górnicza 22]8356 kB
Pobierz plik (Górnicza 24.zip)Dokumentacja[Górnicza 24]8385 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]168 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.pdf)WYNIK[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]263 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem