Dostawa materiałów hydraulicznych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tel. (063) 28 00 321
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.551.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]139 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami]370 kB
Pobierz plik (Wykaz asortymentu.xls)Załącznik nr 5[Wykaz asortymentu]152 kB
Pobierz plik (Powiadomienie o wyborze ofert.pdf)Wynik[powiadomienie o wyborze ofert]224 kB

Dostawa fabrycznie nowej zabudowy przeznaczonej do oczyszczania kanalizacyjnych wpustów ulicznych i studzienek na podwoziu używanym o DMC do 12 ton

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tel. (063) 28 00 321
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.551.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa fabrycznie nowej zabudowy przeznaczonej do oczyszczania kanalizacyjnych wpustów ulicznych i studzienek na podwoziu używanym o DMC do 12 ton”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]200 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]256 kB
Pobierz plik (Załączniki w formie edytowalnej.docx)Załączczniki nr 1, 2, 3, 4[Załączniki w formie edytowalnej]23 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5.pdf)Załącznik nr 5[Istotne postanowienia umowy]183 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]231 kB

Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji ściekowych

OGŁOSZENIE

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4,
Tel. (063) 28 00 321
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.551.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji ściekowych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku ”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]141 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]269 kB
Pobierz plik (Załączniki w formie edytowalnej.docx)Załączniki[Załączniki do SWZ]30 kB
Pobierz plik (Powiadomienia o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Powiadomienia o wyborze ofert]250 kB

Wynajem sprzętu transportowego

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4,
Tel. (063) 28 00 321
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.551.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

 

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]134 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]215 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1[wzór formularza ofertowego]37 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2.docx)Załącznik nr 2[oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.docx)Załącznik nr 3[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4.docx)Załącznik nr 4[wykaz sprzętu]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5.doc)Załącznik nr 5[istotne postanowienia umowy]57 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]231 kB

Dostawa materiałów hydraulicznych

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4,
Tel. (063) 28 00 321
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.551.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Dostawę  materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku ”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]138 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.doc)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami]171 kB
Pobierz plik (Wykaz asortymentu.xls)Załącznik nr 5[Wykaz asortymentu]149 kB
Pobierz plik (Powiadomienie o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]226 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem