Wykonanie szaletu jednostanowiskowego

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie szaletu jednostanowiskowego przy ul. Legionów Polskich w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (1_ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]802 kB
Pobierz plik (2_SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]385 kB
Pobierz plik (3_Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf)Załącznik nr 1[formularz oferty]302 kB
Pobierz plik (4_Załącznik nr 1a - oświadczenie z art 25a.pdf)Załącznik nr 1a[oświadczenie z art 25a]273 kB
Pobierz plik (5_Załącznik nr 1b -oświadczenie z art 25.pdf)Załącznik nr 1b[oświadczenie z art 25]269 kB
Pobierz plik (6_Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf)Załącznik nr 2[oświadczenie o grupie kapitałowej]262 kB
Pobierz plik (7_Załącznik nr 3- oświadczenie Wykonawcy.pdf)Załącznik nr 3[oświadczenie Wykonawcy]273 kB
Pobierz plik (8_Załącznik nr 4 - informacja o korzystaniu z zasobów.pdf)Załącznik nr 4[informacja o korzystaniu z zasobów]209 kB
Pobierz plik (9_Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf)Załącznik nr 5[wzór umowy]301 kB
Pobierz plik (10_Projekt budowlany.zip)Załącznik nr 6[Projekt budowlany]0.1 kB
Pobierz plik (11_Przedmiar robót.pdf)Załącznik nr 7[Przedmiar robót]151 kB
Pobierz plik (12_STWiORB.pdf)Załącznik nr 8[STWiORB]346 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf)Zawiadomienie[Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania]370 kB

Dostawa energii elektrycznej

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby PGKiM Sp. zo.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]362 kB
Pobierz plik (SIWZ DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PGKiM TUREK.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]424 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 1[Opis przedmiotu zamówienia]22 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz_ofertowy.pdf)Załącznik Nr 2[Formularz ofertowy]269 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy.pdf)Załącznik Nr 3[Formularz cenowy]194 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf)Załącznik Nr 4[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]245 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf)Załącznik Nr 5[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania]253 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 6[Wzór umowy]372 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf)Załącznik Nr 7[Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej]232 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy.pdf)Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy[ ]28 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]898 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]217 kB
Pobierz plik (informacja o wyborze ofert.pdf)WYNIK[zawiadomienie o wyborze oferty]324 kB

Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji ściekowych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.817.000,00

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji ściekowych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie pn(s) EM technologia.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]160 kB
Pobierz plik (EM specyfikacja.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]316 kB
Pobierz plik (zawiadomienie o wyborze ofert.pdf)WYNIK[zawiadomienie o wyborze ofert]470 kB

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.817.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]888 kB
Pobierz plik (SIWZ z załącznikami.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami]639 kB
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]261 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]261 kB
Pobierz plik (informacja o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]325 kB

Docieplenie budynków wielorodzinnych

Ogłoszenie nr 538958-N-2017 z dnia 2017-06-26 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą , ul. Polna 4 , 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. (63) 28 00 321, telefaks: (63) 278 41-51, www.bip.pgkim-turek.pl, ogłasza zamówienie publiczne:

"Docieplenie budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 20 i ul. Górniczej 30 w Turku"

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]368 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]507 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf)Załącznik nr 1[formularz oferty]305 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1a - oświadczenie z art 25a.pdf)Załącznik nr 1a[oświadczenie z art 25a]274 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1b -oświadczenie z art 25.pdf)Załącznik nr 1b[oświadczenie z art 25]269 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf)Załącznik nr 2[oświadczenie o grupie kapitałowej]264 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3- oświadczenie Wykonawcy.pdf)Załącznik nr 3[oświadczenie Wykonawcy]274 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4- wykaz osób.pdf)Załącznik nr 4[wykaz osób]275 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -informacja o korzystaniu z zasobów.pdf)Załącznik nr 5[informacja o korzystaniu z zasobów]210 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wzór umowy.pdf)Załącznik nr 6[wzór umowy]402 kB
Pobierz plik (Górnicza 20.zip)Dokumentacja[Górnicza 20]7670 kB
Pobierz plik (Górnicza 30.zip)Dokumentacja[Górnicza 30]7863 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]269 kB
Pobierz plik (Wynik.pdf)Wynik[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]335 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem