Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku przy ul. Polnej 4, 62-700 Turek , dalej zwany „ADO”.

Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Sebastian Gałczyński, PGKiM Sp. z o.o. w Turku ul. Polna 4, 62-700 Turek, tel. 063/28 00 307 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z zawartych umów i zleceń w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w celu marketingowym usług własnych.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy; w szczególności będą to podmioty informatyczne, świadczące usługi drukarskie, kancelarie prawne, z którymi ADO zawarło stosowne umowy.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub świadczenia usług, z których Pani/Pan korzysta oraz niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami oraz wynikających z przepisów prawa powszechnego.

Pani/Panu przysługują następujące prawa:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z  administratorem danych;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator Danych Osobowych informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.  13 1-2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO.

Monitoring prowadzony jest przez PGKiM Sp. z o.o. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje obszar ciągów komunikacyjnych, parkingów, teren wewnątrz i na zewnątrz budynku głównego oraz w zasobach zarządzanych lub będących własnością Spółki.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf)Informacja[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]156 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem