Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru

 OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.570.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

 IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

 

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami: Zadanie  pn.. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TURKU ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI TUREK”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]269 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]438 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1  Formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1[Wzór formularza ofertowego]27 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Spełnienie warunków udziału.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Brak podstaw do wykluczenia.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]23 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy.doc)Załącznik nr 4[Istotne postanowienia umowy]100 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.docx)Załącznik nr 5[Opis przedmiotu zamówienia]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Wykaz usług.doc)Załącznik nr 6[Wzór wykazu usług]52 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Wykaz osób.doc)Załącznik nr 7[Wzór wykazu osób]84 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]227 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]260 kB

Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.570.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji ściekowych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku"

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]123 kB
Pobierz plik (swz.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami]303 kB
Pobierz plik (zawiadomienie o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]269 kB

Dostawa pelletu drzewnego

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.570.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]128 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami]296 kB
Pobierz plik (pow.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]254 kB

Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]135 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]198 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1[wzór formularza ofertowego]36 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.docx)Załącznik nr 3[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4.docx)Załącznik nr 4[wykaz sprzętu]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5.doc)Załącznik nr 5[istotne postanowienia umowy]51 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)Zawiadomienie[zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]318 kB

Dostawa pomp

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Dostawa pomp na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Turku””

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]148 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]296 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf)Załącznik nr 1[Wzór formularza ofertowego]191 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Spełnienie warunków udziału.pdf)Załącznik nr 2[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]97 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Brak podstaw do wykluczenia.pdf)Załącznik nr 3[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]131 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SWZ  Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 4[Istotne postanowienia umowy]194 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SWZ  Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik nr 5[Specyfikacja urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia]189 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)INFORMACJA[Informacja o unieważnieniu postępowania]273 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem