Dostawa pelletu drzewnego

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]128 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.doc)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami]147 kB
Pobierz plik (powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]255 kB

Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 59.100.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]135 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]198 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1[wzór formularza ofertowego]181 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2.pdf)Załacznik nr 2[oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]113 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.pdf)Załacznik nr 3[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]97 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4.pdf)Załącznik nr 4[wykaz sprzętu]83 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5.pdf)Załącznik nr 5[istotne postanowienia umowy]157 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]237 kB

Dostawa materiałów hydraulicznych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 59.100.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]139 kB
Pobierz plik (SWZ m.hydrauliczne.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]365 kB
Pobierz plik (Wykaz asortymentu hydraulicznego.xls)Załącznik nr 5[wykaz asortymentu]167 kB
Pobierz plik (wynik.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]228 kB

Dostawa materiałów budowlanych, malarskich oraz artykułów metalowych

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 59.100.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

 Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,

tel. (0-63) 28-00-307

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów budowlanych, malarskich oraz artykułów metalowych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]137 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]306 kB
Pobierz plik (Wykaz asortymentowy.xls)Załącznik nr 1[wykaz asortymentu ]166 kB
Pobierz plik (powiadomienie o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]235 kB

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru

 OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.570.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

 IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

 

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami: Zadanie  pn.. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TURKU ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI TUREK”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]269 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]438 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1  Formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1[Wzór formularza ofertowego]27 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Spełnienie warunków udziału.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Brak podstaw do wykluczenia.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]23 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy.doc)Załącznik nr 4[Istotne postanowienia umowy]100 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.docx)Załącznik nr 5[Opis przedmiotu zamówienia]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Wykaz usług.doc)Załącznik nr 6[Wzór wykazu usług]52 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Wykaz osób.doc)Załącznik nr 7[Wzór wykazu osób]84 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]227 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]260 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem