Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami:
Zadanie pn.. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TURKU”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]302 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunkow Zamowienia]434 kB
Pobierz plik (Przedmiar - oczyszczalnia Etap II cz I.pdf)Przedmiar[Przedmiar - oczyszczalnia Etap II cz I]229 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1[Formularz ofertowy]29 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2A Oświadczenie o braku powiążań osobowych i kapitałowych.docx)Załącznik nr 2A[Oświadczenie o braku powiążań osobowych i kapitałowych]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]25 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy.pdf)Załącznik nr 4[Istotne postanowienia umowy]233 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf)Załącznik nr 5[Opis Przedmiotu Zamówienia]142 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6  Wykaz usług.doc)Załącznik nr 6[Wykaz usług]52 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 Wykaz osób.doc)Załącznik nr 7[Wykaz osób]84 kB

Dostawa materiałów hydraulicznych

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę  materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku ”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]135 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunkow Zamowienia]336 kB
Pobierz plik (Wykaz asortymentu.pdf)Załącznik nr 5[wykaz asortymentu]515 kB
Pobierz plik (Wykaz asortymentu.xls)Załącznik nr 5[wykaz asortymentu]174 kB
Pobierz plik (powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]215 kB

Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji ściekowych na potrzeby PGKiM

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji ściekowych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku ”

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[treść ogłoszenia]36 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.doc)SWZ[specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami]121 kB
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)WYNIK[zawiadomienie o wyborze ofert]270 kB

Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji ściekowych

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych oraz udrażniania trakcji ściekowych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku ”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]123 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.doc)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami]121 kB
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)Ważne[zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego]256 kB

Dostawa pelletu drzewnego

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]128 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.doc)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami]147 kB
Pobierz plik (powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]255 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem