Dostawa paliw płynnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]801 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]330 kB
Pobierz plik (Załącznik nr  1.docx)Załącznik nr 1[Formularz ofertowy]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr  1a.docx)Załącznik nr 1a[Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr  2.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawcy]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr  3.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]14 kB
Pobierz plik (Załącznik nr  4.docx)Załącznik nr 4[Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr  5.docx)Załącznik nr 5[Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (przesłanki fakultatywne)]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr  6.docx)Załącznik nr 6[Wykaz stacji benzynowych]12 kB
Pobierz plik (Załącznik nr  7.docx)Załącznik nr 7[Wzór umowy]19 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]222 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]234 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]250 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem