Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru

 OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.570.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

 IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji  i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

 

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami: Zadanie  pn.. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TURKU ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI TUREK”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]269 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]438 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1  Formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1[Wzór formularza ofertowego]27 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Spełnienie warunków udziału.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Brak podstaw do wykluczenia.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]23 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy.doc)Załącznik nr 4[Istotne postanowienia umowy]100 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.docx)Załącznik nr 5[Opis przedmiotu zamówienia]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Wykaz usług.doc)Załącznik nr 6[Wzór wykazu usług]52 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - Wykaz osób.doc)Załącznik nr 7[Wzór wykazu osób]84 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]227 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]260 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem