Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]135 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]198 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.doc)Załącznik nr 1[wzór formularza ofertowego]36 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.docx)Załącznik nr 3[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4.docx)Załącznik nr 4[wykaz sprzętu]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5.doc)Załącznik nr 5[istotne postanowienia umowy]51 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)Zawiadomienie[zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]318 kB

Dostawa pomp

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Dostawa pomp na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Turku””

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]148 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]296 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf)Załącznik nr 1[Wzór formularza ofertowego]191 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Spełnienie warunków udziału.pdf)Załącznik nr 2[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]97 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Brak podstaw do wykluczenia.pdf)Załącznik nr 3[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]131 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SWZ  Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 4[Istotne postanowienia umowy]194 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SWZ  Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik nr 5[Specyfikacja urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia]189 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)INFORMACJA[Informacja o unieważnieniu postępowania]273 kB

Zakup i dostawa części, do budowy i remontu sieci komunalnych

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Zakup i dostawa części, do budowy i remontu sieci komunalnych”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]137 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]324 kB
Pobierz plik (Formularz cenowy.xls)Załącznik[Formularz cenowy]45 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]244 kB

Dostawa materiałów hydraulicznych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]139 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]360 kB
Pobierz plik (załącznik_nr5.xls)Załącznik nr 5[wykaz asortymentu]168 kB
Pobierz plik (wynik.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]226 kB

Wykonywanie usług ochrony mienia

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wykonywanie usług ochrony mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]205 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]290 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 1[formularz ofertowy]42 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc)Załącznik nr 2[oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - oświadczenie o niewykluczeniu.doc)Załącznik nr 3[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]28 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - projekt umowy.doc)Załącznik nr 4[projekt umowy]103 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -wykaz wykonanych usług ochrony mienia.doc)Załącznik nr 5[wykaz wykonanych usług]30 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wykaz osób.doc)Załącznik nr 6[wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca podczas realizacji zamówienia]36 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - wykaz środków transportu.doc)Załącznik nr 7[wykaz pojazdów którymi dysponuje Wykonawca, które będą wykorzystywane podczas realizacji zamówienia]36 kB
Pobierz plik (Powiadomienie o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]249 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem