Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]224 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]242 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1[wzór formularza ofertowego]247 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr 2[oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]168 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.pdf)Załącznik nr 3[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]132 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4.pdf)Załącznik nr 4[wykaz sprzętu]123 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5.pdf)Załącznik nr 5[istotne postanowienia umowy]201 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]275 kB

Dostawa materiałów elektrycznych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o przetargu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]225 kB
Pobierz plik (SWZ m. elektryczne.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]425 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 wykaz asortymentu.xls)Załącznik nr 5[wykaz asortymentu]143 kB
Pobierz plik (powiadomienie o wyborze ofert  na stronę.pdf)WYNIK[zawiadomienie o wyborze ofert]379 kB

Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM wraz z usługą telekomunikacyjną przesyłu danych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa systemu do zdalnego odczytu wodomierzy z wykorzystaniem sieci GSM wraz z usługą telekomunikacyjną przesyłu danych

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]200 kB
Pobierz plik (SIWZ wraz z załącznikami.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami]609 kB
Pobierz plik (powiadomienie o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]308 kB

Dostawa materiałów hydraulicznych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]272 kB
Pobierz plik (SWZ m.hydrauliczne.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]427 kB
Pobierz plik (HYDRAULIKA 2018.xls)Załącznik nr 5[wykaz asortymentu]170 kB
Pobierz plik (powiadomienie  na stronę.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]306 kB

Dostawa materiałów budowlanych, malarskich oraz artykułów metalowych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów budowlanych, malarskich oraz artykułów metalowych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]185 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]354 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.xls)Załącznik nr 1[wykaz asortymentu]174 kB
Pobierz plik (powiadomienie o wyborze ofert na stronę.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]307 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem