Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.226.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254

Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 Dostawa materiałów budowlanych i malarskich na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[Treść ogłoszenia]183 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]353 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1 do SWZ.xls)Załącznik nr1[załącznik nr 1 do SWZ]89 kB
Pobierz plik (powiadomienie o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]305 kB

Dostawa i montaż zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku usługowym

Sygn. Akt: DN-DOPZP/SG-28/2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą , ul. Polna 4 , 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. (63) 28 00 321, telefaks: (63) 278 41-51, www.bip.pgkim-turek.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych pn:

Dostawa i montaż zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku usługowym usytułowanym przy ul. Dąbrowskiego 12A w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[Treść ogłoszenia]227 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieni]544 kB
Pobierz plik (STWiORB.pdf)STWiORB[SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT]681 kB
Pobierz plik (Zestawienie stolarki zew. i wew..pdf)Zestawienie[Zestawienie stolarki zewnętrznej i wewnętrznej]852 kB
Pobierz plik (odpowiedzi na pytania.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]264 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf)Zawiadomienie[Zawiadomienie o odrzuceniu oferty]319 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]332 kB

Naprawa nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni chodników

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.226.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254

Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Naprawa nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni chodników na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku ”

Załączniki:
Dostęp do URL (http://pgkim-turek.pl/index.php/component/attachments/download/1012)OGŁOSZENIE[Treść ogłoszenia]194 kB
Dostęp do URL (http://pgkim-turek.pl/index.php/component/attachments/download/1013)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]234 kB
Pobierz plik (powiadomienie.pdf)WYNIK[powiadomienie o wyborze ofert]307 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem