Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej kotłowni dla Osiedla Górniczego w Turku

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.226.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej kotłowni dla Osiedla Górniczego w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[Treść ogłoszenia]164 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja istotnych warunków zamówienia]453 kB
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[pytania i odpowiedzi do SIWZ]264 kB
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.pdf)WAŻNE[pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. II]273 kB

Prace wykończeniowe w budynku usługowym przy ul. Dąbrowskiego 12A

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.226.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Prace wykończeniowe w budynku usługowym przy

ul. Dąbrowskiego 12A w Turku należącym do

PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)Ogłoszenie[treść ogłoszenia]45 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[specyfikacja istotnych warunków zamówienia]183 kB
Dostęp do URL (http://pgkim-turek.pl/index.php/component/attachments/download/1060)Załącznik nr 7[dokumentacja projektowa]18153 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8.pdf)Załącznik nr 8[książka przedmiarów]187 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9.pdf)Załącznik nr 9[Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych]349 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 10.pdf)Załącznik nr 10[informacje dodatkowe]37 kB
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[pytania i odpowiedzi do SIWZ]264 kB
Pobierz plik (powiadomienie o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]310 kB

Wynajem sprzętu transportowo-budowlanego wraz z obsługą

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.226.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
 IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

 

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wynajem sprzętu transportowo-budowlanego wraz z obsługą na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]228 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]221 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1[wzór formularza ofertowego]260 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr 2[oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]168 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.pdf)Załącznik nr 3[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]132 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4.pdf)Załącznik nr 4[wykaz sprzętu]123 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5.pdf)Załącznik nr 5[istotne postanowienia umowy]255 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]337 kB

Dostawa materiałów elektrycznych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.226.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254

Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 "Dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku"

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o przetargu.pdf)OGŁOSZENIE[Treść ogłoszenia]224 kB
Pobierz plik (SWZ m. elektryczne.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]423 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5.xls)Załącznik nr 5[wykaz asortymentu]145 kB
Pobierz plik (wynik.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]379 kB

Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.226.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254

Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku”

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[treść ogłoszenia]225 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[specyfikacja warunków zamówienia]427 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5.xls)Załącznik nr 5[załącznik nr 5 do SWZ]162 kB
Pobierz plik (wynik.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]305 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem