Dostawa pelletu drzewnego

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.570.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]128 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami]296 kB
Pobierz plik (pow.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]254 kB