Dostawa pomp

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Dostawa pomp na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. w Turku””

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]148 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]296 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf)Załącznik nr 1[Wzór formularza ofertowego]191 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Spełnienie warunków udziału.pdf)Załącznik nr 2[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]97 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 Brak podstaw do wykluczenia.pdf)Załącznik nr 3[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia]131 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SWZ  Wzór umowy.pdf)Załącznik nr 4[Istotne postanowienia umowy]194 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SWZ  Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik nr 5[Specyfikacja urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia]189 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)INFORMACJA[Informacja o unieważnieniu postępowania]273 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem