Docieplenie budynków wielorodzinnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Docieplenie budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 22 i ul. Górniczej 24 w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]992 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]421 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx)Załącznik nr 1[Formularz oferty]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1a - oświadczenie z art 25a.docx)Załącznik nr 1A[Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1b -oświadczenie z art 25.docx)Załącznik nr 1B[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3- oświadczenie Wykonawcy.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4- wykaz osób.docx)Załącznik nr 4[Wykaz osób]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -informacja o korzystaniu z zasobów.docx)Załącznik nr 5[Zobowiązanie z art. 22a Ustawy]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wzór umowy.docx)Załącznik nr 6[Wzór umowy]49 kB
Pobierz plik (SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE GÓRNICZA 22 24.pdf)Załącznik[Szczegółowa Specyfikacja Techniczna]451 kB
Pobierz plik (Górnicza 22.zip)Dokumentacja[Górnicza 22]8356 kB
Pobierz plik (Górnicza 24.zip)Dokumentacja[Górnicza 24]8385 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]168 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert.pdf)WYNIK[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]263 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem