Wykonanie metodą bezwykopową renowacji kanalizacji deszczowej

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wykonanie metodą bezwykopową renowacji kanalizacji deszczowej w mieście Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]310 kB
Pobierz plik (SIWZ wraz z załącznikami.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]535 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]362 kB
Pobierz plik (załączniki1.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ[wzór formularza ofertowego]79 kB
Pobierz plik (Załącznik1dooferty.doc)Załącznik nr 1 do oferty[Przedmiar robót]131 kB
Pobierz plik (Załącznik2.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ[oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]64 kB
Pobierz plik (Załącznik3.doc)Załącznik nr 3 do SIWZ[oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]80 kB
Pobierz plik (Załącznik4.doc)Załącznik nr 4 do SIWZ[wykaz należycie wykonanych robót]85 kB
Pobierz plik (Załącznik5.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ[wykaz sprzętu]47 kB
Pobierz plik (Załącznik6.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ[wzór umowy]84 kB
Pobierz plik (powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]316 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem