Dostawa pelletu drzewnego

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]164 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami]355 kB
Pobierz plik (powiadomienia o wyborze ofert na stronę.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze ofert]393 kB