Wydział Wodociągów i Kanalizacji

Wydział Wodociągów i Kanalizacji

Podstawowym celem Wydziału Wodociągów i Kanalizacji jest ciągła, bezawaryjna, świadczona na wysokim poziomie jakościowym dostawa wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, na rzecz wszystkich odbiorców, podmiotów i instytucji funkcjonujących na terenie miasta Turku oraz poza  jego granicami. Ze względu na eksploatację sieci wodociągowej Wydział prowadzi ciągły proces modernizacji w miarę możliwości finansowych. Dąży również do budowy nowych odcinków  sieci i pozyskiwania nowych odbiorców.

 

Wydział świadczy usługi związane z gospodarką wodociągowo – kanalizacyjną tj. usuwanie awarii wodociągowych, kanalizacyjnych, montaż zasuw, przyłączy wodociągowych, czyszczenie niedrożnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyjmowanie ścieków z pobliskich miast i wsi do zlewni nieczystości znajdującej się na Oczyszczalni ścieków.

 

Sieć wodociągowa obejmuje swoim zasięgiem teren miasta Turku.

 

Długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2014r. – 119,9 km w tym:

 

  • sieć magistralna – 4,0 km
  • sieć rozdzielcza – 88,7 km
  • przyłącza wodociągowe – 27,2 km

 

 Sieć kanalizacji sanitarnej eksploatowana jest od ponad 40 lat, zbudowana kamionki, betonu i z PVC (polichlorek winylu). Z sieci kanalizacyjnej korzysta 98% mieszkańców miasta Turek.

 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2014r. – 80,7 km w tym::

 

  • kanalizacja sanitarna – 60,6 km
  • przyłącza – 20,1 km

 

 Sieć  kanalizacji  deszczowej jest własnością PGKiM od roku 2005, w eksploatacji Wydziału Wodociągów i Kanalizacji znajduje się 85,9 km sieci kanalizacji deszczowej oraz trzy podczyszczalnie wód deszczowych; przy ulicy Korytkowskiej, ul. Alei Jana Pawła II i ul. Kaliskiej.

 

 Oczyszczalnia  ścieków jest  oczyszczalnią  mechaniczno – biologiczną ze wspomaganiem chemicznym (środki chemiczne PIX, PAX).

 

 

Proces oczyszczania ścieków oparty jest o zmodyfikowaną technologię osadu czynnego w celu prowadzenia zintegrowanych procesów usuwania węgla,  azotu i fosforu.

 

Obecnie proces oczyszczania ścieków jest zautomatyzowany i praca całej oczyszczalni ścieków jest całkowicie monitorowana.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Turku wyszło naprzeciw problemowi jakim są osady ściekowe powstające jako produkt uboczny w procesie oczyszczanie ścieków, wprowadzając na oczyszczalni ścieków nowatorską metodę ”Kwadrant- EkosystemEM”. Ta kompleksowa metoda oparta na efektywnym sterowaniu procesami mikrobiologicznymi wprowadzona została w ścisłej współpracy z firmami Kwadrant- EkosystEM, EM – WORLD Polska (więcej na www.em-world.pl ).

 

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości osadów pościekowych, higienizacja, osuszanie, a w szczególności likwidacja odoru. Efektywne mikroorganizmy jako  mieszanka  wielu  tlenowych  i  beztlenowych  drobnoustrojów są drogą do rozwiązania tych uciążliwych zagadnień. Osady potraktowane efektywnymi mikroorganizmami EM bardzo dobrze nadają się do dalszego ich wykorzystania w rolnictwie, poprawiają strukturę gleby i zwiększają ilość plonów. Zastosowana metoda powoduje poprawę odwadniania, zmniejszenie ilości i ciężaru osadów pościekowych, przez co ulegają  zmniejszeniu koszty zagospodarowaniai dalszego wykorzystania osadów.

 

Kontakt:

Kierownik Wydziału Wodociągów i Kanalizacji +48 63 28 00 313
Biuro Obsługi

tel. 800208880 z telefonów stacjonarnych (nr bezpłatny),

 

tel. 63 28 00 308

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem