Dostawa energii elektrycznej

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby PGKiM Sp. zo.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]362 kB
Pobierz plik (SIWZ DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - PGKiM TUREK.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]424 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik Nr 1[Opis przedmiotu zamówienia]22 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz_ofertowy.pdf)Załącznik Nr 2[Formularz ofertowy]269 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy.pdf)Załącznik Nr 3[Formularz cenowy]194 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf)Załącznik Nr 4[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]245 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf)Załącznik Nr 5[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania]253 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf)Załącznik Nr 6[Wzór umowy]372 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf)Załącznik Nr 7[Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej]232 kB
Pobierz plik (Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy.pdf)Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy[ ]28 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]898 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]217 kB
Pobierz plik (informacja o wyborze ofert.pdf)WYNIK[zawiadomienie o wyborze oferty]324 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem