Dostawa materiałów elektrycznych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.767.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,

tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o przetargu.pdf)OGŁOSZENIE[Treść ogłoszenia]224 kB
Pobierz plik (SWZ m. elektryczne.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]424 kB
Pobierz plik (Wykaz asortymentu.xls)Załącznik nr 5[wykaz asortymentu]144 kB
Pobierz plik (powiadomienie.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]378 kB