Dostawa materiałów hydraulicznych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.767.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,

tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku"

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o przetargu.pdf)OGŁOSZENIE[Treść ogłoszenia]226 kB
Pobierz plik (SWZ m.hydrauliczne.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]425 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5.xls)Załącznik nr5[wykaz asortymentu]158 kB
Pobierz plik (powiadomienie na stronę.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]310 kB