Dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.226.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254

Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w Turku”

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[treść ogłoszenia]225 kB
Pobierz plik (SWZ.pdf)SWZ[specyfikacja warunków zamówienia]427 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5.xls)Załącznik nr 5[załącznik nr 5 do SWZ]162 kB
Pobierz plik (wynik.pdf)WYNIK[Powiadomienie o wyborze oferty]305 kB