OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

62-700 Turek, ul. Polna 4

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 53.226.000,00 zł

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254

Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Naprawa nawierzchni asfaltowych oraz nawierzchni chodników na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku ”

Załączniki:
Dostęp do URL (http://pgkim-turek.pl/index.php/component/attachments/download/1012)OGŁOSZENIE[Treść ogłoszenia]194 kB
Dostęp do URL (http://pgkim-turek.pl/index.php/component/attachments/download/1013)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]234 kB
Pobierz plik (powiadomienie.pdf)WYNIK[powiadomienie o wyborze ofert]307 kB