Archiwum BIP

     Zewzględu na zmianę w dniu 01.01.2016 oprogramowania i systemu zarządzania Biuletynem Iformacji Bubliczenj Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku wszystkie informacje sprzed tego dnia zostały przeniesione do archiwum. Są one dostępne po adresem Archiwum BIP.