Dział Laboratorium

Dział Laboratorium

 Laboratorium  wykonuje zadania związane z działalnością Spółki poprzez wewnętrzną kontrolę jakości   wody  produkowanej  dla  mieszkańców   Turku  oraz  badania  jakości  ścieków  odprowadzanych do środowiska.

 

 Systematyczna kontrola jakości prowadzona jest w zakresie badań fizykochemicznych a od 2008 roku również w zakresie badań mikrobiologicznych.

 

 Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawniające do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia w ramach monitoringu.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta, Laboratorium kieruje swoją ofertę w zakresie fizykochemicznych i mikrobiologicznych badań wody także dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych produkujących wodę, osób prowadzących działalność gospodarczą (sklepy, punkty gastronomiczne, itp.)   i dla osób prywatnych (właścicieli studni przydomowych).

 

Otrzymany w 2008 roku Certyfikat ISO 9001 w zakresie poboru prób i prowadzenia badań wody i ścieków oraz wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia metod badawczych i wprowadzania coraz nowocześniejszego sprzętu badawczego.

 

Wysoką   jakość  usług  świadczonych  przez  Laboratorium  zapewnia  kompetentny,  doświadczony i wykwalifikowany personel oraz nowoczesne wyposażenie.

 

 Dbając o poprawność procesów analitycznych stosujemy certyfikowane wzorce i materiały odniesienia, uczestniczymy w porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez jednostki badawcze w kraju i za granicą, w których wszystkie porównywane metody osiągają zadowalające wyniki.

 

 Zakres badań obejmuje:

 

  • badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody,
  • badania fizykochemiczne ścieków,
  • badania fizykochemiczne osadów ściekowych i osadu czynnego.

 

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

 

 Kontakt:

Dział Laboratorium +48 63 278 86 19