Wydział Transportu i Oczyszczania Miasta

Wydział Transportu i Oczyszczania Miasta

Do głównych zadań Wydziału należy:

 • odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Turek i Gminy Brudzew,
 • prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenach obsługiwanych gmin,
 • wywóz nieczystości ciekłych - płynnych,
 • omiatanie mechaniczne ulic, placów i chodników,
 • usługi warsztatowo - naprawcze,
 • usługi zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni miejskiej,
 • usługi administrowania cmentarzami komunalnymi.

      Na wyposażeniu Wydziału znajduje się sprzęt specjalistyczny:

  • śmieciarka EKO-CEL na podwoziu Mercedesa,

 • śmieciarka  Sk-2 na podwoziu pojazdu Lublin,
 • śmieciarka MIKRO na podwoziu samochodu MAN,
 • "hakowiec" na podwoziu pojazdu Star 200,"hakowiec" z HDS-em na podwoziu pojazdu Star 1142,
 • EKO KOMBI II na podwoziu pojazdu MAN do ciśnieniowego mycia kanałów sanitarnych i czyszczenia wpustów ulicznych .

 

  • zamiatarka samojezdna Schmidt Sk-100 do omiatania mechanicznego ulic, placów i chodników,

  • zamiatarka samojezdna VIAJET na podwoziu pojazdu MERCEDES do omiatania mechanicznego ulic i placów,

 • pojazdy dostawcze marki Volkswagen T-4 i T-5 do transportu materiałów i osób,
 • koparko - ładowarka CAT 428C

 

 Kontakt:

Kierownik Wydziału Transportu i Oczyszczania Miasta +48 63 28 00 345
Transport, omiatanie mechaniczne ulic

+48 63 28 00 336

Obsługa klientów - wywóz nieczystości

+48 63 28 00 346

Administrowanie cmentarzem komunalnym

+48 63 28 00 372